Czimmermanné Németh Andrea önkormányzati képviselő

Tel: 30/936-8719

e-mail: czimmermanne@gmail.com

Darabos Anita részönkormányzati képviselő

Tel: 70/310-0563

e-mail: darabosanita1@gmail.com

Gede Árpád részönkormányzati képviselő

Tel: 20/414-9789  gede.arpad@gmail.com

e-mail: gede.arpad@gmail.com

Tóth Beatrix részönkormányzati képviselő

tel: 30/549-2825

e-mail: trixy1982@gmail.com