töröcske 2000x800_resize

Töröcske, Kaposvár belterületéhez tartozó városrész, egykor önálló település. Kaposvár déli részén, a Zselici dombságon fekszik. 1973-tól Kaposvár városrésze.

A települést a XIV. századtól folyamatosan említik a különböző összeírások, valamint a birtokösszeírások során. 1357-ben már temploma és lelkésze is volt. A kor szokásainak megfelelően a fonott falú, sárral bekent templom körül alakult ki a temetkezés helye is. A falu ekkor Kaposújvárhoz tartozott és vámhely volt. 1492-ben a Szerdahelyi Derssfy család tulajdonába került. A falu a török hódoltságot a környező településekhez képest meglepően jó állapotban vészelte át. Ez valószínűleg elhelyezkedésének, közlekedési utaktól való távolságának köszönhető. Töröcskén a monda szerint a harang-kútba rejtették a törökök elől a község harangját. A kúttal átellenben emelkedik a Várhegy, az Árpád kori Ropoly vár helye, a környéken volt a török korban elpusztult hasonló nevű falu is.

A lakosság létszáma a török elnyomás alól való felszabadító harcokat követően több mit 250 fő. Ez a létszám a II. József által elrendelt népszámlálás idején 376 fő volt. Ebben az időben a falu már az Eszterházy-család hitbizományú birtoka. A gyakori járványok miatt Töröcskén is elrendelték a falu közepén lévő temető kitelepítését a határba. A kitelepítése több évtizedes halogatás után valószínűleg az 1800-as évek első felében került sor. Az bizonyos, hogy a XIX. század közepén a temető már a mostani helyén volt. A legrégebbi 1848-ból származó síremlék Ferenc Ferenc felirattal ma is megtalálható.

Töröcskének jelenleg közel 450 lakosa van, amelyek többségét még mindig, a generációk óta itt élő családok alkotják. A lakosság száma nem csökken, sok fiatal költözik a településre, hogy itt alapítson családot, számos idősebb korú választja Töröcskét otthonául nyugdíjas éveire.

fejléc új cn1