A 70 hektáros Töröcskei-parkerdőt 1981-ben hozták létre Kaposvár déli részén, a Töröcskei-patak völgyében, illetve annak pere­mén. A ritkán álló idős fák (elsősorban kocsánytalan és csertölgyek, vala­mint vadkörték) régi fás legelőt idéznek, a fák közti legelőterületen napjaink­ban már nem legeltetnek, ezért megindult a visszaerdősödés. A felnövő újulat a korábban itt levő cseres-tölgyes és kocsányos tölgyes erdők lombkorona­szintjét alkotó fajokból, valamint kökény, illetve egybibés galagonya bokrok­ból áll. Az erdő szegélyén levő bolygatott helyeken termetes feketebodza bokrok nőnek, termésük a madarak kedvelt tápláléka. Az erdő keleten felhúzódik a völgy oldalára, és egészen a Töröcskére vezető műútig ér, ott majdnem összeér az út túloldalán levő Gyer­tyános-völgyi erdővel. A terület egy részére fiatalos bükkös és kocsánytalan tölgyes a jellemző, míg másutt idősebb gyertyános-tölgyes és bükkös állományokkal ta­lálkozunk.

A völgy mélyebb részén folyik a Töröcskei-patak, mely a város közigazgatási határán túl, a Sós-kúti-erdőben ered. Vizét felduzzasztva hozták létre 1974-ben a Töröcskei-tavat, mely nagyon kedvelt horgásztó, rendszeresen nemzetközi halfogó versenyek színhelye is. A tó 11,5 hektáros területű, 600m hosszan és 200m szélességben tölti ki a völgyet. Átlagos mélysége 2m, de a mederviszonyok eléggé változatosak, találhatók 3-6 m közötti szakaszok is. Partján vízparti vegetáció él, legtömegesebben a széles- és keskenylevelű gyékénytövek, valamint a 2­-2,5 méteresre is megnövő nád. A nádas peremén néhol sásokból (főképpen parti és zsombék sásból) álló magas sásos alakult ki. A vízparti növényzetnek képviselője a tavasszal nyíló sárga nőszirom; nyáron bontja szirmait a réti füzény és a fekete nadálytő. A nádszálak között két lizinka faj is megbújik, a közönsé­ges lizinka szára magasra emelkedik, míg a pénzlevelű lizinkáé a talajon kú­szik. A vízparthoz közel nedvességet kedvelő fafajok élnek: a törékeny fűz in­kább fatermetű, míg a hamvas fűz gömbölyded bokorrá nő. Ponty, amur, compó, keszegfélék, ezüstkárász, harcsa, süllő, csuka, balin, feketesügér él a tóban nagy mennyiségben. (Törpeharcsa nincs!) 1974., a létesítés éve óta a tó nem lett lehalászva, rekordjai közül a 113 kg-os harcsa, a 23 kg-os ponty, 11 kg-os süllő és a 19 kg-os amur az említésre méltó, sok benne a kiló fölötti compó.
A gáttól a tó keleti oldalán elindulva egy szép ligetes részre érünk, ahol jobbra bent található a Vackor tanya , mely ideális helyszín lehet egyéni és csoportos üdüléshez, családi és baráti összejövetelek rendezéséhez, valamint erdei iskolai, oktatási programok megvalósításához. Kaposvár legtisztább levegőjű részén, érintetlen természeti környezetben várja a pihenni, kikapcsolódni vágyókat. A vendéglátók teljes ellátással gondoskodnak a vendégek kényelméről, a táborban hideg-melegvizes zuhanyozó, melegítőkonyha, igény esetén napi háromszori étkezés, büfé áll rendelkezésre.
A liget bal oldalán találjuk a Turista emlékművet, melyet a szervezett természetjárás megyei megalakulásának hetvenedik évfordulóján állítottak 1982-ben

Eszperantó forrás
1983-ban építették a Somogy megyei természetbarátok, sajnos nem működik.

Cserkész (vándor) forrás
A kaposvári természetbarátok a Kaposvári Városszépítő Egyesület anyagi támogatásával 1982-ben építették ki és emlékhellyé nyilvánították a Társadalmi Erdei Szolgálat megalakulásának 20. évfordulója tiszteletére. A Kaposváron megtartott XVII. Országos TESZ találkozó keretében 1982. május 29-én avatták fel. Tervezte Lévai József. Sajnos mára már ez is el van hanyagolva, inni ebből sem lehet.

 

Forrás: http://www.geocaching.hu/caches.geo?id=1855, www.torocske.hu